Wat we doen

Heeft u plannen voor een nieuw huisvestingsproject? Laat BTA u dan begeleiden. 

Als expert op het gebied van huisvesting beschikken wij over een helicopterview, waardoor we alle aspecten van het project kunnen overzien. Vooraf stellen we een risicoprofiel op en voorzien wij u van nuttige adviezen. Hierdoor behoeden we u voor valkuilen, bouwfouten en faalkosten. Wij verzorgen de praktische uitvoering van het werk voor u, treden op als sparringpartner en we managen het hele traject, waarbij we rekening houden met uw tijdsplanning en de beschikbare budgetten.

Wij kunnen u op de volgende gebieden begeleiden:

Directievoering

Als u wilt, nemen wij de leiding van uw bouwproject op ons. Wij maken duidelijke afspraken met alle betrokken partijen en zorgen ervoor dat deze afspraken ook worden nagekomen. Doen zich tussentijds onverwachte problemen voor, dan  lossen wij deze zo snel mogelijk op. Hierdoor heeft u de garantie dat uw bouwproject aan al uw wensen voldoet en dat het project op tijd wordt opgeleverd.

Projectmanagement

In onze rol van projectmanager geven wij u waardevol advies en nemen wij een proactieve houding aan. We zorgen ervoor dat de planning wordt gehaald, het bouwproject voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen, het budget niet wordt overschreden en eventuele problemen worden opgelost zonder dat we u hier mee lastig vallen.

Toezicht

BTA kan er bij zowel grote als kleine bouwprojecten op toezien dat de gewenste werkzaamheden ook daadwerkelijk worden uitgevoerd aan dat deze aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoen. Wij zijn uw onafhankelijke vertegenwoordiger op de bouwplaats en we rapporteren onze bevindingen direct aan u. Bovendien verzorgen wij de communicatie met alle betrokken aannemers, architecten, constructeurs en gemeenten.

Advies

Bij BTA werken we niet volgens het motto “U vraagt, wij draaien”. Als ervaren expert op huisvestingsgebied willen we juist van toegevoegde waarde zijn. Daarom gaan we vooraf uitgebreid met u in gesprek om te ontdekken wat uw échte klantvraag en wens is. Zodat we u van het best mogelijke advies kunnen voorzien en in goed overleg de optimale huisvestingsoplossing kunnen aandragen.

Wij kunnen u op de volgende gebieden adviseren:

• Vergunningen

Bij BTA weten we dat voor de aanvraag van een vergunning meer nodig is dan alleen wat tekenwerk. Daarom verzorgen wij voor u ook de toetsing van het bouwbesluit. We maken berekeningen en werkbeschrijvingen en vullen we de benodigde formulieren in. Dat geldt voor omgevingsvergunningen (voor bijvoorbeeld bouw en sloop), maar ook voor gebruiksvergunningen en splitsvergunningen.

• Onderhoud

Ook op het gebied van huisvestingsonderhoud wil BTA opdrachtgevers duidelijkheid en inzicht bieden. Daarom doen wij op basis van de NEN 2767 een conditiemeting van uw pand. Hierdoor kunnen wij op een objectieve en uniforme manier de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen vaststellen. Vervolgens stellen we een meerjarig onderhoudsplan op, zodat u precies weet wat de onderhoudskosten per jaar zullen zijn om aan het gewenste conditieniveau van uw huisvesting te voldoen.

• Bouwkostencalculatie

Bij een bouwproject wilt u duidelijkheid over de financiën. Daarom maken wij onze bouwkostencalculaties altijd met de uiterste aandacht voor zowel de kosten als de kwaliteit en de gebruikte technieken. Op die manier weten alle partijen vanaf het begin van een bouwtraject welke kosten op welk moment spelen en komt u niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan.

• Aankoopinspectie

Wilt u voorkomen dat u voor de schade opdraait door bouw- of verbouwwerkzaamheden? Laat ons dan voorafgaand een bouwkundige opname maken van het (de) betreffende pand(en). Wij leggen de bevindingen van onze nauwkeurige inspectie én de risicofactoren vast in een officieel document, waarmee u voor de bouw- of verbouwwerkzaamheden een verzekering kunt afsluiten.

• Expertise in geval van schade en geschillen

Met vijftien jaar ervaring is BTA een expert op het gebied van huisvesting. Wij hebben verstand van bouwen. Niet voor niets schakelen verzekeraars ons regelmatig in om duidelijkheid te verschaffen over de oorzaak van schadegevallen. Op basis van onze expertise achterhalen wij hoe een schade is ontstaan en hoe deze verholpen kan worden. Ook zetten advocaten ons in als bemiddelaar bij bouwconflicten. Dankzij onze brede kennis en ervaring halen wij telkens weer de waarheid boven water. Hier worden niet alleen onze opdrachtgevers blij van, maar wij ook. Bij BTA gaan we namelijk graag uitdagingen aan.

• Netwerk

BTA beschikt over een groot netwerk van partners, waaronder adviseurs op het gebied van interieur- en exterieurarchitectuur, milieu, constructie, geotechniek en bouwfysica. Ook op uitvoerend gebied hebben wij een groot netwerk van bouwbedrijven, installateurs, slopers, schilders en projectinrichters. Mocht u dit wensen, dan kunnen wij deze partijen offertes laten uit brengen, contracteren, aansturen en begeleiden.