Projecten > 

Begeleiding renovatie parkeergarage Politie, Zwolle

Begeleiding renovatie parkeergarage Politie, Zwolle

Ook tijdens de renovatie waren en genoeg parkeerplekken beschikbaar

In 2017 vraagt de politie in Zwolle of BTA een inspectie wil uitvoeren bij de parkeergarage aan de Koggelaan 8 in Zwolle. Aanleiding is de melding van vallend gruis op de geparkeerde auto’s. We krijgen het verzoek de oorzaak van dit probleem te achterhalen, een oplossing aan te dragen en de parkeergarage meteen integraal te controleren op eventueel achterstallig onderhoud.

De aanpak

BTA voert een totaalinspectie uit en controleert de constructieve staat van de parkeergarage. Zo ontdekken we dat het vallende gruis wordt veroorzaakt door poreus geworden beton tussen de voegen van de betonplaten. Daarnaast checkt BTA de kolommen, liggers, vloeren, dekken en de waterhuishouding, waarbij diverse beschadigingen aan het licht komen. Voor de beschadigingen aan de kolom winnen we aanvullend advies in bij betonexpert Alferink – Van Schieveen.

Het resultaat

De politie in Zwolle ontvangt een overzichtelijk rapport met daarin de bevindingen naar aanleiding van de totaalinspectie. Daarnaast geven we in het rapport advies over de manieren waarop de beschadigingen verholpen kunnen worden. Ook bevat ons rapport een raming van de herstelkosten, zodat de politie een helder inzicht krijgt in het grootonderhoud dat de komende jaren uitgevoerd moet worden en de investering die hiermee samenhangt.

Naar aanleiding van het inspectierapport krijgt BTA een vervolgopdracht. We schrijven een bestek voor de herstelwerkzaamheden, zetten een aanbesteding uit in de markt en we houden toezicht tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden, die in 2019 zijn uitgevoerd.