Projecten > 

Begeleiding kwaliteitsverbetering 448 woningen, Leeuwarden

Begeleiding kwaliteitsverbetering 448 woningen, Leeuwarden

Bewoners blijven thuis tijdens totale renovatie van portiekwoningen

In 2018 start de kwaliteitsverbetering van 448 woningen in Leeuwarden. Energiewacht Groep heeft zich voor het installatiedeel ingeschreven, waarbij de E- (elektrotechnische) en W- (werktuigbouwkundige) installaties moeten worden vervangen of geïnstalleerd. Dergelijke projecten zijn echter nieuw voor Energiewacht Groep en men heeft zelf niet genoeg capaciteit om deze projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Daarom krijgt BTA de vraag om Energiewacht Groep hierbij te begeleiden.

De aanpak

Uit naam van Energiewacht Groep vervult BTA de rol van installatieaannemer. Tijdens het hele traject, dat ruim een jaar duurt, onderhouden we het contact met de directievoerder van opdrachtgever en leggen we verantwoording aan hem af. Daarnaast begeleiden we de door Energiewacht Groep ingehuurde aannemer tijdens de uitvoering van de kwaliteitsverbetering. We houden toezicht op de werkzaamheden en zorgen ervoor dat de afspraken over de uitvoeringsplanning worden nagekomen.

Er wordt gelijktijdig in twee bouwstromen gewerkt, waarbij de twee teams per woning zeven werkdagen de tijd hebben om de cv-ketel, mv-box en waterinstallatie, toiletten, keuken, badkamer en het sanitair te vervangen of te plaatsen. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen bewoond, wat inhoudt dat de basisvoorzieningen gedurende de kwaliteitsverbetering intact moeten blijven.

Het resultaat

Tijdens de hele kwaliteitsverbetering behartigt BTA de belangen van Energiewacht Groep en wordt de opdrachtgever volledig ontzorgd. De afspraken met de directievoerder over de tijdsplanning en uit te voeren werkzaamheden worden nagekomen. We begeleiden de aannemer en sturen hem en we houden toezicht op zijn werkzaamheden. Bovendien let BTA, op basis van onze kennis vanuit de uitvoerderskant, extra op de kosten rondom het project. Bijvoorbeeld waar het gaat om afwijkingen ten opzichte van de opdracht, werkzaamheden die voordeliger kunnen worden uitgevoerd en eventueel meerwerk dat kan worden doorberekend richting opdrachtgever. Inmiddels is de kwaliteitsverbetering van de 448 woningen voltooid en heeft Energiewacht Groep de opdracht succesvol afgerond.