Projecten > 

Begeleiding renovatie vakschool, Zwolle

Begeleiding renovatie vakschool, Zwolle

Cibap, de vakschool voor vormgeving

Vanwege het groeiend aantal leerlingen besluit Cibap een aangrenzend pand te huren van de gemeente. Om de school aan de wensen te laten voldoen, moet het pand grondig worden gerenoveerd en verbouwd. Doelstelling is om medio 2016 de nieuwe school in gebruik te nemen. BTA wordt vanaf het begin van het project betrokken bij de verbouw en renovatie van de school.

De aanpak

In het begintraject maakt BTA tekeningen van het bestaande pand en stellen we vlekkenplannen en elementenramingen op om de haalbaarheid te toetsen. Voor het aanvragen van de vergunningen zorgt BTA ervoor dat alle relevante informatie en documenten worden verzameld. Hieronder valt onder andere de informatie van de constructeur en de brandveiligheidsadviseur.

Het resultaat

In nauw overleg met de installatieadviseur stelt BTA het bestek op voor het bouwkundige deel, zodat er geen hiaten ontstaan. Tijdens de uitvoering is BTA verantwoordelijk voor het toezicht. De bouwplaats wordt wekelijks bezocht, zodat de kwaliteit voor de opdrachtgever wordt gewaarborgd.

Voor de esthetische aspecten binnen dit project werkt BTA samen met Desarc en Ector Hoogstad.