Projecten > 

Begeleiding restyling en uitbreiding autobedrijf, Zwolle

Begeleiding restyling en uitbreiding autobedrijf, Zwolle

Tijdens de uitvoering ging het sleutelen door

De eigenaar van een autobedrijf in Zwolle-Zuid loopt al een tijdje met het plan om zijn pand aan de IJsselcentraleweg te restylen en uit te breiden. Hij vraagt in 2017 een architect om een ontwerp te maken en de bijbehorende vergunning aan te vragen. Tevens vraagt hij bij verschillende aannemers een offerte op, maar vervolgens vallen de voorbereidingen stil. Daarom legt hij in 2019 bij BTA het verzoek neer om het project op te pakken en te begeleiden.

De aanpak

Allereerst achterhalen wij de concrete wensen van de opdrachtgever. Hij wil zoals gezegd uitbreiden en het bestaande pand compleet restylen, inclusief nieuwe installaties, een nieuw interieur en een nieuwe werkplaatsinrichting met onder meer nieuwe bruggen en rembanken. Tevens geeft hij aan dat hij zijn bedrijf tijdens de werkzaamheden open wil houden voor klanten. Op basis van deze wensen schrijven we het bestek voor het ontwerp. Vervolgens bestudeert BTA de offertes van de aannemers. Om tot een objectieve en scherpe prijsvorming te komen, besluiten we een derde aannemer te benaderen, wat resulteert in een aanzienlijke kostenverlaging.

Om te garanderen dat het autobedrijf tijdens de werkzaamheden open kan blijven, maken we een plan waarbij de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Eerst wordt de uitbouw gerealiseerd, zodat de bestaande twee hallen één voor één kunnen worden leeggehaald en gerestyled. Vervolgens worden de werkplaats en de showroom verbouwd en gerenoveerd. Tenslotte denken we mee over de inrichting van het buitenterrein en dragen we diverse inrichtingsvoorstellen aan, waarbij de rijbanen en parkeervakken door verschillend materiaalgebruik duidelijk van elkaar worden onderscheiden.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden treedt BTA op als directievoerder en bouwmanager. We houden toezicht op de werkzaamheden, het budget en het tijdspad. We onderhouden het contact met de vijf uitvoerende partijen. En we behartigen de belangen van de opdrachtgever.

Het resultaat

Dankzij onze beoordeling van de offertes en het aandragen van een derde partij, realiseert de opdrachtgever een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel. Onze gefaseerde aanpak voorkomt dat het autobedrijf tijdelijk de deuren moet sluiten. BTA verzorgt het toezicht op de werkzaamheden, waardoor de opdrachtgever optimaal wordt ontzorgd. Dankzij onze adviserende rol biedt het buitenterrein een dynamische aanblik. En last but not least, door de inzet van BTA heeft de opdrachtgever de door hem gewenste restyling en uitbreiding daadwerkelijk kunnen realiseren.