Opdrachtgevers de begeleiding van een bouw- of infraproject uit handen nemen, dat is de ambitie van het team van BTA van der Kolk (BTA). Van ontwerp tot bestek en van toezicht tot projectleiderschap. De aspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (gotik) zijn met elkaar verweven en vormen de rode draad door BTA’s beproefde methode. U kunt rekenen op betrouwbaarheid, precisie en vakkennis. En altijd werkt BTA vanuit de visie van de opdrachtgever, met de betreffende bedrijfslogistiek als basis.


Duurzaamheid

Als spin in het web van een bouwproject zijn de mensen van BTA op de hoogte van innovaties binnen de bouw- en installatiesector en duurzame oplossingen. Bovendien hebben we een uitgebreid netwerk van deskundigen. Zo heeft BTA altijd alle kennis binnen handbereik voor duurzaam bouwen, het verduurzamen van gebouwen en het toepassen van milieuvriendelijke en duurzame materialen. Hierdoor dragen we bij aan gebouwen en locaties die op de toekomst zijn voorbereid.


Innovatie

BTA kent niet alleen de nieuwste toepassingen en oplossingen voor de bouw en infra, als bureau voor bouwprojectmanagement werkt BTA zelf ook continu aan innovatie. Met tools op het gebied van bouw en bouwprojectmanagement ontzorgt BTA opdrachtgevers. Bovendien kunt u met vraagstukken op het gebied van bouw of infra bij ons terecht. Wij staan voor u klaar met een innovatief antwoord.


Kostenvoordeel

Door BTA bij het traject te betrekken worden faalkosten geminimaliseerd. BTA maakt al in een vroeg stadium een investeringsraming, beoordeelt offertes, bewaakt het budget, houdt zicht op meer- en minderwerk en kan op basis van jarenlange ervaring valkuilen omzeilen.