In de huidige tijd zien wij dat onderhoud van bestaande panden vaak wordt doorgeschoven. Reden hiervan kan zijn dat op het moment er geen financiële middelen aanwezig zijn. Doordat het onderhoud wordt doorgeschoven, is het overzicht van het te voeren onderhoud vaak weg. Tevens is een gevolg dat het onderhoud achterstallig is, waardoor vaak ook de kosten voor het onderhoud hoger worden. Ook wordt in deze tijd vaak de keuze gemaakt om juist niet naar een nieuw pand te vertrekken, maar om het bestaande pand te onderhouden.

 

CONDITIEMETING:

BTA van der Kolk voert conditiemetingen uit, conform NEN 2767, om te bepalen wat de bouwkundige staat is van een gebouw. Aan de hand van de conditiemeting wordt bepaald welke onderdelen onderhoud behoeven. Door BTA van der Kolk wordt dit overzichtelijk verwerkt in een rapport, zodat voor de opdrachtgever in één oogopslag duidelijk is wat de staat van het gebouw is. Door BTA van der Kolk wordt geadviseerd welke onderdelen onderhoud behoeven en wat de kosten zullen zijn die daar uit voortkomen. De rapportage kan onder andere worden gebruikt als:

- financieel overzicht van het direct noodzakelijke onderhoud

- budgetaanvragen voor het direct noodzakelijke onderhoud

- financiële verkoopinformatie

- aankoop onroerend goed

 

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN:

Een vervolg op de conditiemeting is een meerjaren onderhoudsplan. BTA van der Kolk maakt een overzicht van het te verwachten onderhoud voor de komende periode (bijvoorbeeld 10 jaar). In het meerjaren onderhoudsplan wordt aangegeven in welk jaar verwacht wordt onderhoud voor een bepaald onderdeel uit te moeten voeren en wat de kosten zullen zijn voor het onderhoud. Door BTA van der Kolk wordt dit overzichtelijk verwerkt in een rapport, zodat voor de opdrachtgever in één oogopslag duidelijk is wat het te verwachten onderhoud zal zijn in de komende jaren en de daarbij de verwachten kosten. De rapportage kan onder andere worden gebruikt als:

- financieel overzicht van het toekomstige onderhoud

- budgetaanvragen voor het toekomstige onderhoud

- overdraagbaar product bij verkoop

 

Wanneer een meerjaren onderhoudsplan is opgesteld, is het belangrijk om dit jaarlijks bij te houden. BTA van der Kolk kan jaarlijks het gebouw beoordelen en aan de hand van de meerjaren onderhoudsplan beoordelen of het onderhoud uitgevoerd dient te worden.

 

UITVOERING:

Bij het uitvoeren van werkzaamheden, voortkomend uit de conditiemeting en/of het meerjaren onderhoudsplan, kan BTA van der Kolk de opdrachtgever ondersteunen door het verzorgen van de aanbesteding / offerteaanvragen voor de onderhoudswerkzaamheden. Bij de uitvoering heeft BTA van der Kolk de kwaliteit en de kennis om de aannemers aan te sturen en te begeleiden. Op deze manier wordt de kwaliteit van de werkzaamheden bewaakt en wordt gezorgd voor deugdelijk onderhoud.

 

CONCLUSIE:

BTA van der Kolk heeft de kennis en kwaliteit om de opdrachtgever op alle vlakken te kunnen adviseren en te ondersteunen, van conditiemeting van het gebouw tot het uitvoeren van het onderhoud. Naast het uitvoeren van de conditiemeting, de bepaling onderhoudsbehoefte en/of het meerjaren onderhoudsplan en de daarbij behorende werkzaamheden, kan BTA van der Kolk de opdrachtgever ook ondersteunen met andere zaken:

- verbouwingen / renovatie van panden (groot onderhoud)

- vergunningsaanvragen (wijzigingen buitenzijde pand als gevolg van onderhoud)