Door BTA bij het traject te betrekken worden faalkosten geminimaliseerd. BTA maakt al in een vroeg stadium een investeringsraming, beoordeelt offertes, bewaakt het budget, houdt zicht op meer- en minderwerk en kan op basis van jarenlange ervaring valkuilen omzeilen.